Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp bạn trong các chương trình sau!

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC!

TÌM HIỂU CÁC KHÓA HỌC

Chỉ còn lại         voucher

11

Bạn đang có !::spin_turn_left::! lượt quay

LÌ XÌ VOUCHER
KHAI XUÂN NĂM 2024

Voucher 50% (Max 2tr)
Voucher 500K
Voucher 20% (Max 2tr)
Tặng Sách Tùy Chọn
Voucher Giảm 100K
Voucher Giảm 200K

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ XÁC NHẬN GIỮ VOUCHER

Ngày               Giờ                Phút              Giây

        :          :          :

00
00
00
00

Thời hạn để bạn xác nhận:

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Lưu ý: Voucher chỉ được sử dụng để đăng ký các khóa học tại Panda English Class và có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ hôm nay!

MÃ VOUCHER:

Chúc mừng!

Bạn đã nhận được !::coupon_text::!!
Mã voucher: !::coupon_code::!
Số lượt quay còn lại: !::spin_turn_left::!

Xác nhận Voucher

Hãy  📸 chụp ảnh màn mình và bấm nút bên dưới để xác nhận!